Ultra iklim sistemi


Bu teknolojinin amacı, yaz aylarında sıcak iklimlerde sera içindeki hava sıcaklığını 22-24 dereceye düşürmek ve soğuk iklimli ülkelerde yüksek verim elde etmektir. Bu sistemde pencere sistemi kullanılmıyor, komple sera kapalı ve dışarıdan hava alınmıyor. Dışarıdan cooling pad vasıtası ile alınan hava, kapalı bir oda içerisinden sera içerisine gutter altındaki montaj edilmiş brandalar ile içeriye verilir. Sera içerisine Ultra klima ile verilen havanın bir kısmı iklim kontrol değerlerine istinaden seranın çatısındaki fanlar vasıtası ile dışarıya atılır, diğer kısmı ise kapalı odaya tekrar alınarak devir-daim sistemine entegre edilir.
Bitkinin istediği optimum hava derecesi gece 18 gündüz 24 derece. Bu sistem vasıtası ile sera içindeki havanı tam kontrolde tutmak mümkündür.