Ultra iqlim sistemi


Bu texnologiyanın məqsədi isti iqlimlərdə yay aylarında istixana içərisində hava dərəçəsini 22-24 dərəcəyə düşürərək yüksək verimlilik almaq bubla yanaşı soyuq iqlimlərdə bitki yetişdirməyə imkan yaratmaq. Bu sistemdə pəncərə sistemi istifadə edilmir, bütöv istixana qapalı olmaq şərti ilə havanı xaricdən almır. Soyutma padları xaricdən alınan havanı nov altında quraşdırılmış brandalar vasitəsi ilə içəriyə ötürür. Ultra iqlim vasitəsi ilə İstixanın içərisinə verilən havanın bir hissəsi iqlimə nəzarət sisteminin dəyərlərinə əsasən istixanın yuxarısında yerləşən fanlar ilə xaricə atılır digər hissəsi isə bağlı otağa alınaraq dövriyyə sisteminə inteqrasiya edilir.
Bitki tərəfindən istənilən optimal havanın temperaturu gecə 24 dərəcə 18 gündür. Bu sistemin köməyi ilə tam nəzarət istixana daxilində hava saxlamaq mümkündür.