Мüasir istixana növləri


İstixana sistemlərimiz hər bir sahibkarın tələbinə cavab vermək məqsədi ilə, fərqli üslub və ölçülərdə Şüşə, Polietilen və Polikarbon kimi müxtəlıf materiallardan tərtib olunur. Obyektlərin tikintisi zamanı istifadə olunan polad istixananını  uzun illər korroziyaya qarşı qorumaq məqsədi ilə, sink vəya sink üzərindən boya ilə örtülür. İnşaat zamanı qaynaqdan istifadə edilmir.

“VENLO” tipli şüşə istixana

 

“GOTHIC” tipli polikarbon istixana