Avtomatlaşdırılmış sulama sistemi


Sulama sistemi tam avtomatlaşdırılmışdır. Bu sistemə damcı suvarma, drenaj sistemi, avtomatik sulama maşını, meteoroloji nəzarət sistemi, zəruri gübrə hazırlanması üçün vahid bir sistem daxildir. Müştəri tələbinə əsasən (20-25%) gübrələrə qənaət etmək üçün, sulama sisteminə drenaj su təmizləmə və yeniden gübrələmə sistemi əlavə olaraq qurulmaqdadır. Gübrə təmizlənməsi və təkrar istifadəsi ozon və ultrabənövşəyi şualanma vasitəsi ilə həyata keçirilir.