İstixanaların havalandırması


Havalandırma sistemi istixananın üstündə ve yanlarda yerləşən tek ve ya çüt avtomatlaşdırılmış pəncərələr və sirkulasiya ventilyatorlari vasitəsi ilə işləyir.