Dəmir bitki yetişdirmə yataqları


Drenaj suyunun düzgün axıntısı üçün hər lövhənin sonunda fərqli ölçülərdə borulardan istifadə edərək suyun düzgün axıntısı təmin edilir və cocopeats və digər torpaqsız bitki yetişdirmə sistemlerinde istifadə olunur. İstifadə olunan metal lövhələr antibakterial boya ilə hər iki tərəfdən xüsusi boya ilə boyanmış olur. Istixanalarda istifadə olunan dəmir-bitki yetişdirmə yataqları 50sm-60sm enində paslanmayan və boyalı dəmirdən ibarət olur. Bu yataqlar istixana sistemine asılmaq üçün özəl avadanlıqdan keçirlir.