İstixanalar üçün İstilik sistemi


İstixanalarda istilik sistemi tam avtomatlaşdırılmışdır və sektorlara bölünməktədir (sektorlar 5000 – 6000 m2 ölçülərində olması şərti ilə). Hər sektorun ayrı istilik kollektor var. İstilik sistemi yer bitki ve nov altı isitimədən ibarətdir. Qazanların odluglari qaz, dizel və yağ ilə işləyə bilir. Bitkilərin əlavə olaraq, CO2 ilə qidalanması müştəri tərəfindən istənildiyi halda, CO2 sistemi qurulur. Bu sistem qurulduğunda, istixana sisteminin layihəsinə əsasən müxtəlif ölçülərdə isti su rezervuarının (termos) gurulması gərəklidir. Bu sistem vasitəsə ilə məhsuldarlıq 10-15% artır.