İnguşetya Cumhuriyeti başkanı Yugoslav Yevkurov, A-SERA GROUP tarafından inşa edilen sera kompleksini ziyaret etti.


Dünya tarımının gelişmesine katkıda bulunan ana faktörlerden biri tarım sektöründeki modern teknolojilerin uygulanmasıdır. “A – SERA GRUBU”, Asya ve Kafkas bölgelerinde modern standartları karşılayan sera komplekslerini faaliyete geçirdi.

Öne çıkan projelerden biri, Rusya Federasyonu, İnguşetya’da halihazırda devreye alınmış olan modern sera kompleksi. İnguşetya başkanı Yunusbek Yevkurov, A – SERA GROUP tarafından yaptırılan bir kompleksi ziyaret etti. Başkan, hem iç hem de dış pazarları tatmin edebilecek modern bir sera kompleksinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Yunusbek Yevkurov, bu tür başarılı projelerin ülke ekonomisini daha da güçlendireceğini ve bu tür projelerde yer alan girişimcilere her zaman destek olacağını vurguladı: İnguşetya Cumhuriyeti’nde faaliyete geçen modern sera kompleksi, bugün 6. A-SERA GRUBU üyesi projesidir.

Ayrıca, şirketimizin modern tip sera komplekslerinin yapımı, montajı, servisi ve farklı tipteki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için endüstriyel tip ve bitkisel ürünlerin depolanması için soğuk hava deposu hücrelerinin hazırlanmasını gerçekleştirme fırsatı olduğu da belirtilmelidir.