İnquşetiya Respublikasının başçısı Y. Yevkurov “A-SERA GROUP” un istifadəyə verdiyi kompleksdə olub.


Dünya kənd təsərrüfatının inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biri də, aqrar sahədə müasir texnologiyaların tətbiqidir. “A – SERA GROUP”  Asiya və  Qafqaz bölgəsində kənd təsərrüfatının inkişafına təkan olaraq müasir standartlara cavab verən istixana komplekslərini sahibkarların istifadəsinə verib.

Ərsəyə gələn layihələrdən biri də Rusiya Federasiyası İnquşetiya Respublikasında artıq istifadəyə verilən müasir istixana kompleksidir. İnquşetiya Respublikasının başçısı Yunusbek Yevkurov “A – SERA GROUP” un istifadəyə verdiyi kompleksdə olub. Həm daxili, həm də xarici bazarların təlabatını ödəyə bilən müasir istixana kompleksinin istifadəyə verilməsi prezident  tərəfindən müsbət qarşılandı.

Cənab Yunusbek Yevkurov, belə müvəffəqqiyətli layihələrin ölkə iqtisadiyyatını daha da dayanaqlı edəcəyini qeyd edərək, bu cür layihələri ərsəyə gətirən sahibkarlara həmişə dəstək olacağını vurğuladı.Hazırda İnquşetiya Respublikası  ərazisində istifadəyə verilən  müasir istixana kompleksi “A – SERA GROUP” şirkətinin Rusiya Federasiyasında  həyata keçirdiyi 6 -cı layihəsidir .

Onu da qeyd edək ki, şirkətimiz sənaye üsulu ilə müxtəliv növ  bitki və bitki mənşəli məhsulların yetişdirilməsi üçün müasir tipli istixana komplekslərinin tikintisi,quraşdırılması ,servis xidmətlərinin tətbiqini ,məhsul və xammalın saxlanılması üçün  soyuq saxlama kameralarının hazırlanmasını həyata keçirmək imkanlarına malikdir.