Kənd Təsərrüfatı İnvestisiyalarına dair Konsultasiya


Kənd təssərrüfatı ilə əlaqədar bizneslərdə yarana biləcək ciddi problemləri həll etmək üçün kiçik, orta və qlobal biznes nümayəndələrinə geniş təcrübə və peşəkarlığımızı bölüşərək onlara yardım etməyə hazırıq.